Nettverk for ideelle barnehager

Tøff oppgave
Å drive en privat barnehage i Norge er meningsfylt og en viktig jobb. Å drive en ideell privat barnehage i Norge er en meningsfull og viktig, men tøff jobb. Å drive en liten ideell privat barnehage i Norge er ekstremsport. Vi mener at det er veldig viktig med gode nettverk, der vi kan hjelpe hverandre, gi hverandre råd og støtte og tips. Det er derfor vi trenger nettverk for ideelle barnehager. 
en -I drive en ideell barnehage er dessverre ikke så anerkjent som det skulle vært. Politikerne snakker ofte bare om private og skjærer dermed alle private over en kam. Enkeltstående barnehager er heller ikke alle ideelle organisasjoner. Vi trenger å bli hørt som gruppe, og vi må være tydelig på at det å være en ideell barnehage det er noe vi er fordi vi brenner, ikke for mer penger, men for barn og deres fremtid. For høy kvalitet og profesjonell barnehagedrift. 

Å drive en god barnehage i et Norge i stadig endring, krever kompetanse og ressurser. Konsern- barnehager og kommuner har betydelige ressurser og ofte kompetansen i eget hus, de ideelle må skaffe den selv.  

Bli med i dette nettverket – du vil se at  hverdagen vil bli mye enklere, vi går veien sammen. 

Nyheter

 

Vi bytter navn: 

FFIB Sa blir 

De ideelle

Blir du med?

Send en epost til: post@o-o-o.no